a.shopping_list
a.search

Integritets- och cookiepolicy

Senast reviderad: 10.09.2019

Integritetspolicy

1. Syftet med webbplatsen

Syftet med webbplatsen Kampanjveckan.se är att ge dig en samlad överblick över veckans erbjudanden och reklamblad från en lång rad av svenska och internationella företag.

Du kan gratis utnyttja många av tjänsterna hos Kampanjveckan.se utan att behöva logga in, inklusive exempelvis prisjämförelser, erbjudande- och produktsökning och läsning av reklamblad.

Dessutom ger Kampanjveckan.se dig möjlighet att skapa en användarprofil som ger tillgång till extra funktioner på hemsidan, t. ex. att skapa din egna inköpslista och dela den med kompisar och familj; skapa din annonsagent och annonsagent-mejl, aktivera informationsmejl kring specifika reklamblad, och aktivera mejl kring specifika events.

Det är avgörande för Kampanjveckan.se att du som användare av webbplatsen kan känna dig trygg med behandlingen av de personuppgifter som vi inhämtar när du använder webbplatsen och t.ex. anmäler dig som användare. Nedan kommer vi därför att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Insamling av uppgifter vid användning av webbplatsen

Trafik på webbserver
När du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver i vissa fall uppgifter (loggdata) anonymt om ditt besök, såsom typ av webbläsare, den besökta webbadressen, längden på besöket och andra uppgifter som t.ex. din IP-adress. IP-adressen (Internet Protocol) är ett nummer som automatiskt tilldelas din router av din Internet Service Provider (ISP) när du loggar in på internet. De ovannämnda uppgifterna lagras i upp till sju dagar och används primärt till felsökning på webbservern. För att garantera din integritet länkas din IP-adress inte till dina övriga personuppgifter.

Generell användning av webbplatsen
Separat från ovan nämnda uppgifter som lagras av vår webbserver, lagrar vi också basuppgifter beträffande din användning av vår webbplats som t.ex. vilka reklamblad som har lästs, antal lästa sidor, inmatade sökord såväl som de handlingar du gör på webbplatsen och vilka elementen du interagerar med. Vidare, baserat på antingen din IP-adress eller dina webbläsarinställningar registreras din ungefärliga geografiska plats i databasen när du besöker webbplatsen. Dessa uppgifter behövs för att bestämma vilken butik som ligger närmast din plats, och följaktligen vilka reklamblad som ska visas för dig. Om du manuellt väljer en annan plats, registreras den platsen istället. Alla dessa uppgifter registreras i fullständigt anonymiserad form via en tillfällig talkod som finns i en cookie på din enhet. Därför ska du godkänna cookies för att använda webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att använda cookies genom att radera cookies på din enhet och därmed bli "glömd" på Kampanjveckan.se. Det innebär dock att webbplatsen förmodligen inte fungerar normalt. Nedan kan du läsa närmare om vilka cookies vi använder på webbplatsen och i vilka syften.

De insamlade uppgifterna kan också användas till att skapa statistik över hur webbplatsen används.

3. Uppgifter samlat vid skapandet av användarprofil

Uppgifter kring användarprofil
Om du väljer att skapa din användarprofil på Kampanjveckan.se måste du registrera ditt namn och ditt e-postkonto samt ange ett lösenord. Kampanjveckan.se är dataansvarig för de personuppgifter vi registrerar. (Se vår kontaktinformation nedan). Dessa uppgifter är nödvändiga för att underlätta ditt login för din användarprofil, dvs. att ditt e-postkonto och lösenord är dina inloggningsuppgifter. Dessutom blir ditt e-postkonto använt till att skicka dig mejl kring viktiga ändringar på hemsidan och vår integritetspolicy. Du kan radera din användarprofil och alla data när som helst.

Obs: Om du skapar en användarprofil via ditt Facebook konto, då blir dina Facebook inloggningsuppgifter och Facebook app-id numret delat med och sparat av Kampanjveckan.se. Du kan ta bort anknytningen med Facebook när som helst, vilket vill radera alla data relaterad till Facebook från vår databas samt radera din användarprofil (om inte du först har skapat ett seperat lösenord till din användarprofil på Kampanjveckan.se förrän raderingan av anknytningen till Facebook).

Inköpslista
Om du väljer att skapa en inköpslista till din användarprofil, blir all information kring erbjudanden, produkter, pris m.m. som du lägger till din inköpslista, sparat i vår databas och anknutna till din användarprofil. Detta möjliggör att du kan logga in och tillgå samt redigera din inköpslista från vilken som helst apparat när som helst och var som helst. Du kan ta bort all information i din inköpslista när som helst.

Annonsagent och relaterad mejl
Om du väljer att skapa en annonsagent till din användarprofil, blir all information kring dina valde affärer och produkter som du önskar erbjudanden från, sparat i databasen och anknutna till din användarprofil. Detta möjliggör att du kan logga in och tillgå samt redigera din annonsagent från vilket som helst apparat när som helst och var som helst. Du kan radera informationen i din annonsagent när som helst.

Om du väljer att aktivera den valfri annonsagent-mejl, mottar du ett urval av dina erbjudanden visat i annonsagenten på mejl på den veckodag du har valt. Mejlet från annonsagenten skickas till det samma e-postkonto som du använder för att logga in på din användarprofil. Du kan aktivera och inaktivera detta mejlet när som helst via inställningarna i din annonsagent.

Informationsmejl och eventmejl
I avsnittet “Infomejl” i din användarprofil kan du aktivera och inaktivera infomejl från specifika affärer. Genom att aktivera infomejl från en affär, vill du motta ett meddelande via mejl till din användarprofils e-postkonto när denna affär har ett nytt reklamblad på Kampanjveckan.se. Inställningarna för informationsmejlet sparas i vår databas och anknytas till din användarprofil för att få funktionen till att fungera. Du kan inaktivera infomejl när som helst, vilket vill ta bort inställningarna från databasen.

I avsnittet kring eventmejl kan du aktivera och inaktivera eventmejl för specifika events (t. ex. Black Friday). Om du väljer att aktivera eventmejl, mottar du ett begränsad antal av e-postmeddelanden i tiden upp till eventet. Inställningarna för event mejlet sparas i databasen och anknyts till din användarprofil för att få funktionen till att fungera. Du kan inaktivera eventmejl när som helst vilket vill ta bort inställningarna från databasen.

E-mail-tracking
Kampanjveckan.se använder mejlspårning på den e-post som skickas ut. Det betyder t.ex. att vi kan se om det enskilda mejlet har nått fram till mottagaradressen, om det har öppnats, när det öppnades (datum och tidpunkt), om det har klickats på länken i mejlet, om mailet blockerades, om mejlet “studsade” (dvs. skickas i retur, t.ex. om e-postadressen inte längre är i bruk), om mejlet avregistrerades och om det anmäldes som skräppost. Dessa uppgifter används uteslutande för statistik, optimering av mejl innehåll och för ev. felsökning/-diagnostisering i samband med mailtrafiken.

Vi använder huvudsakligen dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar och för att kunna skräddarsy produktinformation och erbjudanden till dig. Vi kan även använda personuppgifterna för att ge dig ytterligare information om våra produkter och tjänster och för att skicka dig information om andra produkter och tjänster som kan intressera dig (när du har bett om detta). De insamlade uppgifterna kan också användas för att skapa statistik över hur webbplatsen används.

Alla dina personuppgifter behandlas och lagras endast såvida du frivilligt har informerat dem, t.ex. i samband med skapande eller underhåll av en profil på Kampanjveckan.se eller i samband med att du svarar på ett frågeformulär eller om du på annat sätt frivilligt ger uppgifter till oss.

4. Vidarebefordran av personuppgifter

Som utgångspunkt vidarebefordrar Kampanjveckan.se inte de personuppgifter vi har om dig. Alla datauppgifter som vi lagrar, lagras på vår Google Cloud-baserade server och därför kan det inte uteslutas att våra datauppgifter kan vara lagrade på en Google-server utanför EU, t.ex. i USA. Vårt databehandlingsavtal med Google säkerställer dock att denna databehandling också sker i överensstämmelse med EU:s direktiv om personuppgiftskydd.

Det kan dock uppstå situationer när vi är tvungna att vidarebefordra personuppgifter, exempelvis när det är nödvändigt för att fullfölja våra legitima intressen, eller när vi är ålagda att vidarebefordra uppgifterna i samband med lagstiftningen eller ett domstolsbeslut. I dessa fall kommer vi bara att avslöja de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet och endast till de parter som det är nödvändigt att vidarebefordra till.

Information om reklamblad-läsningar, sökord, allmän användning av sidan och liknande kan delas med tredje part i statistisk form, dvs. utan någon form av personligt identifierbar information.

4.1 Särskild information om offentliggörande i samband med inloggning via Facebook

Väljer du att logga in på Kampanjveckan.se via Facebook vidarabefordras du till Facebook, där du identifierar dig. Det är således Facebook som ansvarar för behandlingen av uppgifter som sker i samband med detta, och vi hänvisar därför till Facebooks villkor för behandling av personuppgifter.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas av Kampanjveckan.se behandlas mot bakgrund av den danska personuppgiftsförordningens intresseavvägningsregel. Det legitima intresset är att kunna skicka dig mejl du har godkänt och individualisera innehållet i dessa mejl.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi utnyttjar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, destruktion eller tillgång av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder revideras löpande mot bakgrund av den senaste teknologiska utvecklingen.

Vi kan dock inte garantera att de är helt skyddade mot någon som vill och lyckas kringgå säkerhetsåtgärder och får tillgång till informationsöverföring via Internet, till exempel via e-post.

7. Rätt till insikt i samt radering, korrigering eller utlämnande av dina uppgifter

Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter (se också avsnitt 2 ovan), och du har också rätt att anmoda oss om att vi korrigerar, blockerar eller tar bort personuppgifter som är felaktiga. Du har också rätt att få dina personuppgifter levererade (om du har en användarprofil) i en samlad fil. Om du önskar att skicka oss en av dessa anmodningar är du välkommen att kontakta oss via vår kontaktinformation nedan.

Du har också möjlighet att klaga över vår behandling av personuppgifter till den relevanta datatillsynsmyndigheten i ditt land eller direkt till det danska Datatilsynet. Detta kan du göra via Datatilsynets webbplats.

Du har som besökare på Kampanjveckan.se rätt att göra invändningar mot automatiska beslut (profilering) och en ovillkorlig rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Eftersom alla annonser på Kampanjveckan.se sker genom cookiebaserade tjänster från tredje part rekommenderar vi att du raderar/undviker cookies, enligt beskrivning i vår cookiepolicy nedan om du vill utnyttja din rätt att undvika profilering/direktmarknadsföring. Du bör dock vara uppmärksam på att blockering och/eller radering av cookies sannolikt kommer att innebära att webbplatsen inte längre kommer att fungera som normalt. På motsvarande sätt kan du alltid radera din profil och därmed inte längre få e-post från oss.

Det kan finnas villkor eller begränsningar till dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet - detta beror på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.

De personuppgifter som Kampanjveckan.se själv registrerar i samband med användarprofiler, annonsmejl, eventmejl och generell användning av sidan används inte för annonser utöver det som du godkände när du anmälde dig till den aktuella tjänsten/funktionen.

8. Hur länge lagras dina uppgifter?

Kampanjveckan.se sparar dina personuppgifter i samband med användarprofilen och relaterade funktioner till dess att du väljer att ta bort din profil eller anmodar oss om att göra det. Alla valfri funktioner i din användarprofil kan inaktiveras när som helst, vilket vill ta bort den associerad informationen från databasen utan att radera din användarprofil.

Alla anonymiserade uppgifter som Kampanjveckan.se registrerar om din användning av sidan, t.ex. i form av använda sökord och lästa reklamblad, lagras på obestämd tid så länge det finns behov av att använda uppgifterna för statistik och liknande. Det är just därför dessa uppgifter registreras i anonymiserad form, dvs. utan någon form av personligt identifierbar information.

Om du har skapat ett login till Kampanjveckan.se (användarprofil) kan du alltid själv radera din användarprofil genom att logga in på din profil och trycka på knappen “Radera profil” (under menyn “Översikt” och “Mina uppgifter”). Du kan också välja att skriva till oss och begära att vi raderar din profil - vår kontaktinformation finns här nedan på sidan. Vi kan lagra dina profiluppgifter i upp till 1 månad efter att du har meddelat oss att du önskar radera ditt login. Men vi strävar efter att ta bort dina uppgifter omedelbart.

9. Lagstiftning och domstols behörighet

Reglerna i dansk lag om domstols behörighet (val av domstol etc.), med undantag av tillämplig lagstiftning, skall användas för din användning av webbplatsen. Eventuell tvist om denna policy och användningen av webbplatsen som inte kan lösas av parterna, måste ställas inför de danska domstolarna.

10. Ändringar

Vi har rätt att när som helst genomföra ändringar i detta dokument. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att kontrollera om det har inträffat några ändringar. Om ändringarna har väsentlig betydelse för hur vi behandlar dina personuppgifter, kontaktar vi dig aktivt och informerar dig om detta.

11. Frågor

Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns nedan.

Denna webbplats drivs och ägs av:

Tilbudsugen.dk ApS

CVR-nr: 32 08 26 96

Adress: Byvej 1D, DK-8543 Hornslet

E-postadress: post@kampanjveckan.se