Senast reviderad: 23/05/2018

 

Integritetspolicy


Syftet med webbplatsen Kampanjveckan.se är att ge dig en samlad överblick över veckans erbjudanden och flygblad från en lång rad av svenska och internationella företag.

Du kan gratis utnyttja många av tjänsterna hos Kampanjveckan.se utan att behöva logga in, inklusive exempelvis prisjämförelser, erbjudande- och produktsökning och läsning av flygblad.

Dessutom ger Kampanjveckan.se dig möjlighet att skapa en användarprofil som ligger till grund för att Kampanjveckan.se via email (ditt kampanjmail) kan informera dig om de erbjudanden som passar de preferenser som du har angivit i din profil.

Det är avgörande för Kampanjveckan.se att du som användare av webbplatsen kan känna dig trygg med behandlingen av de personuppgifter som vi inhämtar när du använder webbplatsen och t.ex. anmäler dig som användare eller registrerar dig för någon av våra tjänster. Nedan kommer vi därför att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.
Trafik på webbserver
När du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver i vissa fall uppgifter (loggdata) om ditt besök, såsom typ av webbläsare, den besökta webbadressen, längden på besöket och andra uppgifter som t.ex. din IP-adress. IP-adressen (Internet Protocol) är ett nummer som automatiskt tilldelas din router av din Internet Service Provider (ISP) när du loggar in på internet. De ovannämnda uppgifterna lagras i upp till sju dagar och används primärt till felsökning på webbservern. För att garantera din integritet länkas din IP-adress inte till dina övriga personuppgifter.

Generell användning av webbplatsen
Separat från ovan nämnda uppgifter som lagras av vår webbserver, lagrar vi också basuppgifter beträffande din användning av vår webbplats som t.ex. vilka flygblad som har lästs, antal lästa sidor, inmatade sökord och varor på inköpslistan. Dessa uppgifter registreras i fullständigt anonymiserad form via en tillfällig talkod som finns i en cookie på din enhet. Därför ska du godkänna cookies för att använda webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att använda cookies genom att radera cookies på din enhet och därmed bli 'glömd' på Kampanjveckan.se. Det innebär dock att webbplatsen förmodligen inte fungerar normalt, och du måste återställa din inköpslista om du vill använda den här funktionen igen. Nedan kan du läsa närmare om vilka cookies vi använder på webbplatsen och i vilka syften.

De insamlade uppgifterna kan också användas till att skapa statistik över hur webbplatsen används.
Vi använder huvudsakligen dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar och för att kunna skräddarsy produktinformation och erbjudanden till dig. Vi kan även använda personuppgifterna för att ge dig ytterligare information om våra produkter och tjänster och för att skicka dig information om andra produkter och tjänster som kan intressera dig (när du har bett om detta). De insamlade uppgifterna kan också användas för att skapa statistik över hur webbplatsen används. Kampanjveckan.se är dataansvarig för de personuppgifter vi registrerar. Se vår kontaktinformation nedan.

Användarprofil och kampanjmail
Om du väljer att skapa din användarprofil på Kampanjveckan.se ska du registrera ditt namn och din mailadress samt ange ett lösenord efter eget önskemål. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kampanjmailen kan skickas till dig. När du skapar ditt kampanjmail ska du också ange vilka kedjor och produkter du önskar att få erbjudanden om. Alla dessa uppgifter är nödvändiga för att kampanjmailen ska kunna fungera. Kampanjmailen skickas ut regelbundet, vanligtvis en gång i veckan. Kampanjveckan.se förbehåller sig dock rätten till att löpande upp- eller nedjustera hur ofta kampanjmailen skickas ut.

Eventmail
Om du väljer att registrera dig för våra eventmail (t.ex. Black Friday, vissa helger m.m.), ska du registrera dig med ditt namn och din mailadress via det relevanta registreringsformuläret på webbplatsen.

E-mail-tracking
Kampanjveckan.se använder mailtracking i samband med skickade kampanjmail och eventmail. Det betyder t.ex. att vi kan se om det enskilda mailet har nått fram till mottagaradressen, om det har öppnats, när det öppnades (datum och tidpunkt), om det har klickats på länkar i mailet, om mailet blockerades, om mailet “studsade” (dvs. skickades i retur, t.ex. om mailadressen inte längre är i bruk), om mailet avregistrerades och om det anmäldes som skräppost. Dessa uppgifter används uteslutande för statistik, optimering av mailinnehåll och för ev. felsökning/-diagnostisering i samband med mailtrafiken.

Alla dina personuppgifter behandlas och lagras endast såvida du frivilligt har informerat dem, t.ex. i samband med skapande eller underhåll av en profil på Kampanjveckan.se eller i samband med att du svarar på ett frågeformulär eller om du på annat sätt frivilligt ger uppgifter till oss.


Som utgångspunkt vidarebefordrar Kampanjveckan.se inte de personuppgifter vi har om dig. Alla datauppgifter som vi lagrar, lagras på vår Google Cloud-baserade server och därför kan det inte uteslutas att våra datauppgifter kan vara lagrade på en Google-server utanför EU, t.ex. i USA. Vårt databehandlingsavtal med Google säkerställer dock att denna databehandling också sker i överensstämmelse med EU:s direktiv om personuppgiftskydd.

Det kan dock uppstå situationer när vi är tvungna att vidarebefordra personuppgifter, exempelvis när det är nödvändigt för att fullfölja våra legitima intressen, eller när vi är ålagda att vidarebefordra uppgifterna i samband med lagstiftningen eller ett domstolsbeslut. I dessa fall kommer vi bara att avslöja de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet och endast till de parter som det är nödvändigt att vidarebefordra till.

Information om tidningar, sökord, allmän användning av sidan och liknande kan delas med tredje part i statistisk form, dvs. utan någon form av personligt identifierbar information.

4.1 Särskild information om offentliggörande i samband med inloggning via Facebook
Väljer du att logga in på Kampanjveckan.se via Facebook vidarabefordras du till Facebook, där du identifierar dig. Det är således Facebook som ansvarar för behandlingen av uppgifter som sker i samband med detta, och vi hänvisar därför till Facebooks villkor för behandling av personuppgifter.
Personuppgifter som behandlas av Kampanjveckan.se behandlas mot bakgrund av personuppgiftsförordningens intresseavvägningsregel. Det legitima intresset är att kampanjmailen kan riktas och skickas till dig.
Vi utnyttjar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, destruktion eller tillgång av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder revideras löpande mot bakgrund av den senaste teknologiska utvecklingen.

Vi kan dock inte garantera att de är helt skyddade mot någon som vill och lyckas kringgå säkerhetsåtgärder och får tillgång till informationsöverföring via Internet, till exempel via email.
Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter (se också avsnitt 2 ovan), och du har också rätt att anmoda oss om att vi korrigerar, blockerar eller tar bort personuppgifter som är felaktiga. Du har också rätt att få dina personuppgifter levererade (för din användarprofil) i en samlad fil. Om du önskar att skicka oss en av dessa anmodningar är du välkommen att kontakta oss via vår kontaktinformation nedan.

Du har också möjlighet att klaga över vår behandling av personuppgifter till den relevanta datatillsynsmyndigheten i ditt land eller direkt till det danska Datatilsynet. Detta kan du göra via Datatilsynets webbplats.

Du har som besökare på Kampanjveckan.se rätt att göra invändningar mot automatiska beslut (profilering) och en ovillkorlig rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Eftersom alla annonser på Kampanjveckan.se sker genom cookiebaserade tjänster från tredje part rekommenderar vi att du raderar/undviker cookies, enligt beskrivning i vår cookiepolicy nedan om du vill utnyttja din rätt att undvika profilering/direktmarknadsföring. Du bör dock vara uppmärksam på att blockering och/eller radering av cookies sannolikt kommer att innebära att webbplatsen inte längre kommer att fungera som normalt. På motsvarande sätt kan du alltid radera din profil och därmed inte längre få emails från oss.

Det kan finnas villkor eller begränsningar till dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet - detta beror på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.

De personuppgifter som Kampanjveckan.se själv registrerar i samband med användarprofiler, kampanjmail, eventmail och generell användning av sidan används inte för annonser utöver det som du godkände när du anmälde dig till den aktuella tjänsten/funktionen.
Kampanjveckan.se lagrar dina personuppgifter i samband med användarprofilen, fram tills dess att du själv väljer att radera din profil eller ber oss om det. För personuppgifter i samband med eventmail lagras dessa tills du själv avanmäler dig mailen eller ber oss om det.

Alla anonymiserade uppgifter som Kampanjveckan.se registrerar om din användning av sidan, t.ex. i form av använda sökord och lästa flygblad, lagras på obestämd tid så länge det finns behov av att använda uppgifterna för statistik och liknande. Det är just därför dessa uppgifter registreras i anonymiserad form, dvs. utan någon form av personligt identifierbar information.

Om du har skapat ett login till Kampanjveckan.se (användarprofil) kan du alltid själv radera din användarprofil genom att logga in på din profil och trycka på knappen “Radera användare” (under menyn “Min profil” och “Mina uppgifter”). Du kan också välja att skriva till oss och begära att vi raderar din profil - vår kontaktinformation finns här nedan på sidan. Vi kan lagra dina profiluppgifter i upp till 1 månad efter att du har meddelat oss att du önskar radera ditt login. Men vi strävar efter att ta bort dina uppgifter omedelbart.
Reglerna i dansk lag om domstols behörighet (val av domstol etc.), med undantag av tillämplig lagstiftning, skall användas för din användning av webbplatsen. Eventuell tvist om denna policy och användningen av webbplatsen som inte kan lösas av parterna, måste ställas inför de danska domstolarna.
Vi har rätt att när som helst genomföra ändringar i detta dokument. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att kontrollera om det har inträffat några ändringar. Om ändringarna har väsentlig betydelse för hur vi behandlar dina personuppgifter, kontaktar vi dig aktivt och informerar dig om detta.
Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns nedan.

 

 

 

Cookiepolicy

Ny användare?

Registrera Användare

Existerande användare

eller

Glömd password?